שמי יוסי כהן, ואני רו"ח המתמחה בחשבונאות משפטית:

אני מאפשר ליורשים בעיזבונות ולמשפחות של חסויים באפוטרופסות שקט נפשי וביטחון מלא שכספי הנאמנות שלהם מנוהלים כהלכה ובהגינות: 

  • בתיקי עיזבון – אני נותן שירותי בקרה מטעם יורשים על ניהול הכספים.
  • בתיקי אפוטרופסות – אני נותן שירותי בקרה מטעם בני משפחה של חסויים על ניהול הכספים.
  • בנוסף, אני מייעץ ומסייע למנהלי עיזבונות ואפוטרופוסים בהגשת פרטות ודוחות כספיים מורכבים לאפוטרופוס הכללי.
  • בעבר, שימשתי כחוקר פרטי מורשה, כחוקר במשרד האפוטרופוס הכללי וכונס הנכסים הרשמי, וכן כחוקר חקירות פליליות במצ"ח. 
  • בנוסף, אני מתמנה מטעם בתי המשפט כרואה חשבון מומחה למתן חוות דעת בנושאים חשבונאיים שונים, כבורר וכמגשר.